Searches:

Designing and Setting Hides

Roadmap

Olgunluk seviyesi ölçümünde kullanılan yöntem ve algoritma nedir?


İş ortağımız olan Industrie 4.0 Maturity Center tarafından acatech modeline uygun olarak uzun çalışmalar sonucu RWTH Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirilen algoritma kullanılmaktadır.

Maturity Index


NOTE: Click the icon to see a .PDF version of these tips.

IT IS EASY TO GET STARTED

Create your account, register your dog and submit your entry - get started on the fun today!